We moeten niet beginnen met het zoeken naar een oplossing, maar naast iemand zitten en luisteren

Bert Reinds schreef hij het boek ‘Ik lach wel, maar ik ben niet blij’, over verborgen verdriet bij jongeren. Over dit thema gaat jeugdwerkadviseur Gerrianne met hem in gesprek. Welke rol kunnen jeugdwerkers en ouders hierin hebben?

TEST Bert Reinds schreef hij het boek ‘Ik lach wel, maar ik ben niet blij’, over verborgen verdriet bij jongeren. Over dit thema gaat jeugdwerkadviseur Gerrianne met hem in gesprek. Welke rol kunnen jeugdwerkers en ouders hierin hebben?